فروشگاه فایل

  گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

  دانلود مقاله رازهاي تعالي سازماني  قیمت: ۳۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 33     کد محصول :1226      حجم فایل:58,24 KB      نوع فایل :rar  دانلود مقاله رازهاي تعالي سازماني

  فایل ورد قابل ویرایش

  عنوان مقاله:رازهای تعالی سازمانی

  امروزه مطالب فراوانی پیرامون مدیریت دانش در سازمانها مطرح می گردد. تاکید اکثر این مطالب استفاده از فناوری اطلاعات در کسب، ذخیره و تسهیـم اطلاعات است. اما یک سوال اساسی تر وجود دارد. ما چگونـه مـــــی توانیم به دانش دنیا که واقعاً در تحقق نتایج مهم موثر است مجهز شویم؟ فکر بهترین عملکرد (BEST PRACTICE) طی دهه ۸۰ و ۹۰ به شهرت رسید. اما در حقیقت بسیـــاری از موفق ترین روش شناسی ها ناموفقند. رسم بر این است که ما نخست موضوعهایی را مشخص می سازیم که فکر می کنیم سازمانها در آن عملکرد بالایی دارند و سپس زمینه را برای تحقق بهترین عملکرد فراهم می سازیم. این رویکرد، دارای ایرادات متعددی است. چنین الگوبرداری (BENCHMARKING) ممکن است سازمانی را در بالاترین نقطه منحنی عمر آن درست قبل از مرحله افول متوقف سازد. تاکید عمده این الگو اغلب اوقات بر عملکرد شرکتهای بزرگ است که ممکن است براساس یک الگوی قدیمی بهترین عملکرد باشد (نظیر مهارتهای مدیریت عملکرد که بازتاب ارتباط متقابل رئیس و زیردست است). تحقیق انجام شده توسط موسسه گالوپ تحت عنوان «نخست همه قوانین و مقررات را زیرپا بگذارید»، دیدگاه متفاوتی را مطرح می کند: در واقع شرکتهای برتر وجود خارجی ندارند – تنها گروههای کاری برتر وجود دارند.

   


   

  رازهاي تعالي سازماني

  بخشی از مشکل این است که این الگو غلط است. به جای اینکه عملکرد یک شرکت نمونه براساس اقدامات گذشته مورد بررسی قرار گیرد، یک رویکرد بسیار جالب و سودمند این است که نتایج یا اهدافی را مشخص سازیم که می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم و دریابیم که چه اقداماتی بدان نتایج منتهی می شوند. این مستلزم یک رویکرد موشکافانه تر به تحقیق یا پژوهش است که براساس آن خود شرکت در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

   

  فهرست مطالب

  رازهاي تعالي سازماني

  مقدمه :

  تعالی سازمانی

  دلایل انتخاب مدل تعالی سازمانی

  ارزش ها و مفاهیم بنیادی

  تمركز بر نتايج

  تحقيق مبتني بر نتايج:

  يافته هاي مهم

  موفقيت در حفظ كاركنان:

  موفقيت جهاني:

  موفقيت در اجراي تغيير:

  تحقق روياي پيتر دراكر:

  مدل تعالي سازماني EFQM و TQM

  نتيجه گيري

  تعالي سازماني، از ديدگاه مولانا در سازمان مديريت صنعتي بررسي شد

  عدم قطعيت در مديريت

  گذري بر حيات و افكار مولانا

  تعالي سازماني

  EFQMاز ديدگاه مولانا

  مشتري گرايي:

  نتيجه

  منابع :

   

   

  محصولات مرتبط
  نام ونام خانوادگي:


  پست الکترونيکي:


  عنوان:


  پيام:


  ارسال پيام به صورت شخصي
  کد امنيتي: